Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Polski
English
Deutsch
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (II) - Aktualności - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-08-01

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (II)

- prog_oper_lubuskie.png

 Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informuje, że prowadzi ciągły nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym oraz średnim zawodowym).


Złożone wnioski finansowane będą w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników" Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

 
Osoby uprawnione, zainteresowane formą wsparcia muszą posiadać deklarację pracodawcy o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej po ukończonym szkoleniu.
W przypadku:

Ø  umowy o pracę na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu, za co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w przeliczeniu na pełny etat,

Ø  umowy zlecenie lub umowy o dzieło na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, której wartość będzie równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Ø  umowy o dzieło, której wartość będzie równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Zatrudnienie powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia szkolenia.

Wobec powyższego, do składania wniosków zapraszamy osoby uprawnione do szkoleń spełniające powyższe warunki.

Formularz wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne można pobrać u doradcy klienta indywidualnego oraz u doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w:

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39
  • Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
  • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.
opublikowała: Paula Dyndul
 
  • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
  • Lubuski Urząd Wojewódzki
  • Lubuskie Warte zachodu
  • Służba Celna
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x