Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Polski
English
Deutsch
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Informacje o projekcie - Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim - Projekty unijne - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

 

Pobierz PDF

Informacje o projekcie

 

EFS

Dnia 28 marca 2014 roku Powiat Strzelecko-Drezdenecki reprezentowany przez: Pana Andrzeja Bajko – Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego, Pana Wiesława Pietruszaka – Wicestarostę Strzelecko-Drezdeneckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Pani Wandy Podhajnej zawarł z Województwem Lubuskim umowę nr: UDA-POKL.09.02.00-08-083/13-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Łączna wartość projektu wyniesie 607 335,24 zł z czego kwota w wysokości 77 435,24 zł stanowi wkład własny Beneficjenta projektu.

Głównym celem projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku i Zespole Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich (w Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych) poprzez dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zdobycie praktycznych umiejętności i profesjonalne wsparcie psychologiczno-doradcze służące podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia dla 230 uczniów (76 kobiet i 154 mężczyzn) do czerwca 2015r.

W ramach projektu planuje się organizację następujących zajęć:

 • dydaktyczno-wyrównawczych: z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości, zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych;
 • z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej,
 • z technik informatycznych ICT,
 • z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • specjalistycznych: kurs spawacza, kurs obsługi wózka widłowego, prawa jazdy kat. B,
 • u pracodawców - praktyki zawodowe.

Termin realizacji projektu: od marca 2014 r. do czerwca 2015 r.

W ramach projektu nastąpi doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku w następujący sprzęt: tablice multimedialne, laptopy, rzutniki.
Beneficjent w ramach projektu zapewni uczestnikom pomoce dydaktyczne oraz dodatkowo na zajęcia praktyczne odzież ochronną. W budżecie projektu zaplanowano również badania lekarskie niezbędne w celu rozpoczęcia specjalistycznych kursów, ubezpieczenie uczestników kursów, a także szkolenie BHP dla uczestników praktyk zawodowych.

Projekt zakłada również utworzenie dwóch Szkolnych Ośrodków Kariery, które będą realizowały efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym wsparcie uczniów w planowaniu dalszej indywidualnej kariery edukacyjno-zawodowej i przygotowanie do życia społecznego. W ramach zadania każda ze szkół otrzyma komputery oraz zestawy interaktywne niezbędne do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania SZOK-ów.

 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Lubuskie Warte zachodu
 • Służba Celna
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x