Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Polski
English
Deutsch
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Informacja o projekcie - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Projekty unijne - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

 

Pobierz PDF

Informacja o projekcie

 

 

- logo_kolor_efs.jpg

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z następującymi podmiotami:

- Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

- Syntea Spółka Akcyjna

- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

 

Cel projektu…

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z lokalnym rynkiem pracy w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”.

 

Dla kogo…

Uczniowie i nauczyciele następujących szkół kształcenia zawodowego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

 

Zakres wsparcia…

DORADZTWO ZAWODOWE…

Każdy uczeń weźmie udział w doradztwie, podczas którego przygotowany zostanie indywidualny plan działania.

KURSY I SZKOLENIA….

Wszystkie kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia lub uzyskaniem uprawnień państwowych po zdanym egzaminie.

W ramach projektu będą realizowane następujące kursy/szkolenia:

- Studium rysunku przestrzennego

- Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody

- Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym

- Prawo jazdy kat. B

- Prawo jazdy kat. E do B

- Operator koparko-ładowarki

- Kurs kelner-barman

- Kurs obsługi kasy walutowej

- Kurs florystyczny

- Kurs nauki języka migowego

- Kurs wizażu

- Kurs baristy

- Kurs na uprawnienia elektryczne SEP

- Kurs obsługi kasy fiskalnej

- Kurs cukiernika

- Kurs garmażera

- Kurs spawanie metodą MAG

- Planowanie i organizacja imprez sportowych

- Zasady odżywiania, wypoczynku, regeneracji, aktywności fizycznej

- Kurs instruktor rekreacji ruchowej fitness

KOŁA NAUKOWE…

W ramach współpracy ze szkołami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa również w zajęciach, których efektem będzie zdobycie specjalistycznej wiedzy i przygotowanie uczniów do studiów wyższych i podjęcia zatrudnienia.

Koła naukowe z zakresu:

- sieci komputerowe i telekomunikacyjne

- projektowanie stron www

- programowanie w aplikacjach internetowych

- podstawowe i zaawansowane certyfikaty umiejętności komputerowych – ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

- Mystery Shopper – tajemniczy klient w pomiarze zadowolenia klientów

- kompetencje potrzebne do profesjonalnej obsługi klienta

- Adventure – koło naukowe zastosowań marketingu w turystyce

- branżowy język obcy (język angielski i język niemiecki)

- styl i stylizacja ogródków przydomowych

- zaawansowane techniki modelowania 3d

PRAKTYKI I STAŻE…

Kolejną formą wsparcia w projekcie jest udział w praktykach i stażach zawodowych u  przedsiębiorców z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Praktyki i staże zawodowe trwać będą 150 godzin i za udział w nich zostanie wypłacone stypendium stażowe w maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI…

Niezbędne do prowadzenia nauczania zawodowego:

- doradztwo zawodowe

- architektura krajobrazu

- mechanika pojazdów samochodowych

- logistyka

KURSY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI…

Kursy i szkolenia zawodowe z zakresu:

- kurs diagnosty pojazdów samochodowych

- kurs florystyki

- kurs kelner – barman

- kurs menedżer hotelarstwa

- kurs marketingu internetowego

- kurs baristy

- kurs sommeliera

- kurs concierge

- kurs carvingu

- kurs w zakresie obsługi oprogramowania Subiekt

- kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

- kurs egzaminatora OKE

PRAKTYKI I STAŻE DLA NAUCZYCIELI…

Nauczyciele biorąc udział w praktykach i stażach zawodowych będą mieli możliwość poszerzyć zakres swoich praktycznych umiejętności oraz poznają oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników – absolwentów szkół kształcenia zawodowego.

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO…

W ramach projektu zostaną doposażone warsztaty i pracownie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. oraz  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO….

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich zostanie przekształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Krajeńskich. Oferta kształcenia szkoły zostanie poszerzona o kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Oferta Centrum będzie tworzona przy współudziale lokalnych przedsiębiorców tak, aby realizowane kursy zawodowe były zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorców.

W Centrum powstanie specjalistyczna pracownia CNC. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli stworzyć warunki do nauczania zbliżone do środowiska pracy w nowoczesnych firmach.

 

Efekty…

- nabycie umiejętności i kwalifikacji przez minimum 100 uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych

- poznanie zasad i warunków pracy przez minimum 240 uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców z lokalnego rynku

- uzyskanie kwalifikacji przez 16 nauczycieli uczestniczących w kursach i szkoleniach zawodowych oraz stażach i praktykach zawodowych

- zakup doposażenia tj. sprzętu i materiałów dydaktycznych do 3 szkół kształcenia zawodowego

- nawiązanie i realizacja programów współpracy z przedsiębiorstwami przez 2 szkoły kształcenia zawodowego

- powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

- dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szkół kształcenia zawodowego

- zakup programów komputerowych w ramach racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w 1 szkole.

 

Wartość projektu… 7 314 007,34 zł, z których:

- wkład Funduszy Europejskich to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące 93,26%,

- środki Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wniesione w postaci udostępnienia sal i pracowni szkoleniowych stanowią 6,74%.

 

Informacje o projekcie…

U koordynatorów szkolnych oraz w sekretariatach szkół

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich

ul. Kościuszki 28, 66-500 Strzelce Krajeńskie

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

ul. Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko

  • oraz                

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

tel.: 95 783 66 78, e-mail: biuroprojektu.pzea@gmail.com

strony internetowe Partnerów projektu

Niezbędne dokumenty…

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Formularz rekrutacyjny
Beata Gajowczyk
  • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
  • Lubuski Urząd Wojewódzki
  • Lubuskie Warte zachodu
  • Służba Celna
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x